EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton asema Euroopassa
Yhdysvaltojen tukikohdat

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Yhdysvallat on supistanut joukkojensa
määrää Euroopassa alle kolmasosaan
kylmän sodan aikaisesta vahvuudesta.
Irakin ja Afganistanin sotien kustannuksien
ja uusien säästöpaineiden vuoksi
Yhdysvaltojen asevoimat ovat joutuneet
sulkemaan ulkomaisia tukikohtia ja
lakkauttamaan useita aseohjelmia.
Toisaalta Yhdysvallat on pyrkinyt uusien
tukikohtasopimusten tekemiseen muun
muassa ohjuspuolustusta varten eräiden
Naton itäisten jäsenmaiden kanssa, kun
Saksassa hanketta on vastustettu eikä
Ranska edelleenkään salli Naton tai
Yhdysvaltojen tukikohtia alueelleen.