EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton asema Euroopassa
Naton johtamis- ja tukijärjestelmät

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Toistaiseksi on havaittu hyödylliseksi käyttää
Naton johtamis- ja tukijärjestelmiä myös EU:n
kriisinhallintatoimien johtamiseen ja
tukemiseen sekä koulutuksen
antamiseen. Siinä on kuitenkin ollut
monia käytännön ongelmia, vaikka
kyseessä ovat pääosin samojen maiden
rahoittamat ja ylläpitämät laitokset.
Euroopan unioni on vähitellen tehostanut
omien kriisinhallintatoimiensa johtamiskykyä
ja vähentänyt riippuvuutta Naton tuesta.