EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton asema Euroopassa
Naton ja Euroopan Unionin suhteet

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Yhdysvallat on Englannin tukemana vastustanut
EU:n itsenäisen puolustuksen kehittämistä ja
saanut siihen tukea uusilta Naton jäsenmailta
ja muun muassa Tanskalta. Yleisesti on hyväksytty
näkemys, ettei päällekkäisiä sotilaallisia rakenteita
pitäisi kehittää sekä Natolle että Euroopan
unionille. Kuitenkin vähitellen on omaksuttu
työnjako, jonka mukaan Euroopan unioni on
keskeinen Euroopan turvallisuuspoliittinen toimija
ja Nato keskittyy yhä enemmän Euroopan
ulkopuolisiin kriisinhallintatehtäviin sekä tarvittaessa
raskasta asevoimaa vaativiin tehtäviin myös
Euroopassa. Viime kädessä valtiot kuitenkin
vastaavat turvallisuudestaan ja käyttävät
siinä apuna ja täydennyksenä liittoutumien
resursseja ja yhteistyöjärjestelyjä.