EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton asema Euroopassa
Muuntuuko Nato maailmanpoliisiksi?

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Varsinkin Saksassa ja Ranskassa on vastustettu liiton tehtävien laajentamista toimintaan ”maailmanpoliisina” tai
Yhdysvaltojen apujoukkona erilaisten kriisien hallinnassa. Selkeimmin
tämä ristiriita tuli esille suhtautumisessa
Irakin sotaan vuonna 2003. Saksa ja
Ranska ovat johdonmukaisesti pyrkineet
vahvistamaan Euroopan unionin roolia
Euroopan turvallisuuden ensisijaisena
vastuunkantajana ja siihen liittyen
pitäneet Naton roolia Euroopassa
toissijaisena.