EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton asema Euroopassa
Alueen puolustuksesta kriisinhallintaan

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Kylmän sodan jälkeen Naton alkuperäinen tehtävä läntisen Euroopan puolustamisessa idästä mahdollisesti tulevaa hyökkäystä vastaan on muuttunut kriisien hallinnaksi, jota ensin harjoitettiin Balkanilla ja sittemmin ennen kaikkea Afganistanissa. Naton tehtävät eivät enää rajoitu vuoden 1949 peruskirjassa määritetylle ”Pohjois-Atlantin alueelle”, vaan niiltä on poistettu maantieteelliset rajoitukset. Silti Naton piirissä on jatkuvasti käyty keskustelua sotilasliiton luonteesta ja uusien vastuiden ottamisen mielekkyydestä, eikä peruskirjan 5. artiklan mukaista avunantovelvoitetta ole laajennettu.