EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton sitoutuminen Afganistanin sotaan
Vastuualueeksi koko Afganistan

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Kesällä 2004 Nato laajensi
vastuualueensa lähes koko
Afganistanin käsittäväksi, ja
samalla myös amerikkalaisia
joukkoja alistettiin Naton
komentoon. Useimmilla jäsen-
mailla oli kuitenkin varauksia
joukkojensa toiminnan suhteen,
joten niiden käyttö varsinaisiin
taisteluihin jäi vähäiseksi. Jo
Afganistanin kaupungeista
syrjäisille Pakistanin raja-
seuduille lyödyt talibanit
valtasivat vähitellen takaisin
alueita, joten Naton piirissä
kasvoi paine lisätä joukkojen
määrää ja koventaa tehtäviä.
 Useat jäsenmaat, erityisesti Saksa ja
Ranska, vastustivat kuitenkin
sotilaidensa käyttämistä
aktiivisesti taisteluihin.