EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton sitoutuminen Afganistanin sotaan
Nato vakautusoperaation johtoon

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Yhdysvaltojen hyökkäys Afganistaniin syksyllä 2001 tapahtui
ilman Nato-liittolaisten merkittävää tukea. Joukkoja ei edes
pyydetty sotatoimiin juuri muilta kuin läheiseltä yhteistyö-
kumppanilta Isolta-Britannialta. Sen sijaan Naton
huollollinen tuki oli amerikkalaisten käytössä, ja useat
liiton jäsenmaat lähettivät Afganistanin taisteluihin
myös erikoisjoukkoja.

Rauhanturvaoperaatio ISAF aloitti toimintansa YK:n
valtuuttamana Kabulissa joulukuussa 2001 Naton
yksittäisten jäsen- ja kumppanuusmaiden voimin.
Mukaan tuli eurooppalaisten lisäksi myös muiden
maanosien valtioita. Parin vuoden kuluessa kävi
kuitenkin ilmi, että tarvitaan kiinteämpää organisaatiota
ja vastuualueen laajentamista Kabulin ulkopuolelle.
Nato otti ISAF-operaation johtoonsa elokuussa 2003,
jolloin siihen osallistui noin 10 000 sotilasta.