EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sotilasliiton laajennuskysymys ja kumppanuudet
Laajennus Balkanille

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Laajennus Balkanille koettiin huomattavasti
helpommaksi,  joten Albania ja Kroatia hyväksyttiin
Naton jäseniksi keväällä 2009. Seuraavana vuonna
Natossa keskityttiin ensi sijassa Afganistanin sodan
käymiseen ja Venäjä-suhteiden hoitoon, joten
laajennuskysymys jätettiin taka-alalle. Siihen
vaikuttivat myös koetut takaiskut Georgian ja
Ukrainan jäsenyyskysymyksessä ja liiton jäsenmaiden
kansalaisten haluttomuus ottaa uusia vastuita idässä.
Monien mielestä Nato oli saavuttanut Itä-Euroopassa
jo luontaiset rajansa, joten niiden yli meneminen ja
riskien kasvattaminen Venäjän-suhteissa ei houkutellut.