EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sotilasliiton laajennuskysymys ja kumppanuudet
Rauhankumppanuusohjelmaa (PfP) jatkettiin

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Rauhankumppanuusohjelmaa (PfP) edelleen
 jatkettiin, vaikka sen merkitys entisten
Varsovan liiton maiden sopeuttajana
Nato-jäsenyyteen jäi taka-alalle. Euroopan
puolueettomat maat osallistuivat
kumppanuusohjelmiin samoin kuin
Jugoslaviaan ja Neuvostoliittoon
kuuluneet maat, joskin niiden kiinnostus
vaihteli suuresti.