EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sotilasliiton laajennuskysymys ja kumppanuudet
Vaatimuksia uusille jäsenmaille

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Yhdysvallat oli vielä 1990-luvun alussa vastustanut
Naton laajentamista, mutta vuosikymmenen
puolivälissä kanta kuitenkin muuttui. Sekä Natossa
että Euroopan unionissa alettiin laajentumista itään
perustella tarpeella vakauttaa Itä-Euroopan
tilannetta tarjoamalla jäsenyyttä lännen liitoissa.
Näin houkuteltiin kandidaattimaita tekemään
yhteiskunnallisia ja asevoimia koskevia muutoksia,
joihin sisältyi erityisesti vaatimus demokratian ja
oikeusvaltioperiaatteen vakiinnuttamisesta.

Asevoimien demokraattisen kontrollin lisäksi uusilta
jäseniltä vaadittiin kykyä osallistua Naton toimintaan
kriisinhallintatehtävissä. Lisäksi oli määrä nostaa
puolustusmenot kahteen prosenttiin BKT:sta.
Käytännössä näistä vaatimuksista jouduttiin
joustamaan, joten uusien jäsenmaiden tarjoama
 apu tai voimanlisä Natolle jäi vähäiseksi.