EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Sotilasliiton laajennuskysymys ja kumppanuudet
Varsovan liitosta länteen

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Sotilasliiton laajentuminen itäiseen Eurooppaan aiheutui monista syistä. Neuvostoliiton vaikutuspiirissä eläneiden maiden kansalaiset halusivat mahdollisimman nopeasti mukaan läntisiin liittoihin, jolloin liittyminen Natoon oli teknisesti huomattavasti helpompaa kuin Euroopan unionin jäsenyyden saaminen. Jäsenyyttä hakeneissa
maissa Natoa pidettiin sekä suojan antajana Venäjää vastaan
että ensiaskeleena kohti EU-jäsenyyttä. Naton jäsenyys oli
nopeammin saavutettavissa kuin Euroopan unionin, jonka
kanssa neuvottelut kestivät selvästi kauemmin, ja sinä
aikana vaadittiin myös laajoja lainsäädännön uudistuksia.