EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton tehtävien monipuolistaminen ja rakennemuutos
Uusi strateginen konsepti

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Hienoista paluuta alueellisen puolustuksen painotukseen merkitsi salaisen suunnittelun aloittaminen Puolan ja Baltian maiden puolustamiseksi sekä Nato-esikunnan uudelleenperustaminen Norjaan erityisesti pohjoisia alueita varten.

Vuonna 2010 hyväksytyssä uudessa ”strategisessa konseptissa” pyrittiin yhdistämään vakuutus vanhan  perustehtävän eli kollektiivisen puolustuksen jatkuvuudesta entistä parempaan kykyyn toimia maailmanlaajuisesti monipuolisissa kriisienhallinnan tehtävissä. Lisäksi tehtävissä mainittiin ”uudet uhkat”, esimerkiksi tarve suojata  tehokkaammin tietoverkkoja ja energian-saantia. Samalla on todettu myös taloudelliset rajoitukset, jotka pakottavat varovaisuuteen uusien tehtävien omaksumisessa ja supistamaan muun muassa esikuntarakenteita. Tähän liittyy tarve vähentää nykyistä Naton johtoesikuntien 13 000 henkilön määrää noin 8 000 hengen vahvuuteen.