EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton tehtävien monipuolistaminen ja rakennemuutos
Painopiste kriisihallintajoukkoihin

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan Nato-maissa, Turkkia ja Kreikkaa lukuun ottamatta,
vaatimukset ulkomaantehtäviin sopivien joukkojen
muodostamisesta ovat jo lähes kokonaan lopettaneet
kotimaan puolustukseen tarkoitettujen voimien ylläpidon.
Esimerkiksi Tanskassa ja Baltian maissa ei ole varsinaisia
raskaasti aseistettuja taistelujoukkoja. Suuremmassa
taisteluvalmiudessa on pidetty Välimeren alueen joukkoja.

Eurooppalaisten jäsenmaiden kesken on vallinnut
selviä mielipide-eroja siitä, pitäisikö Naton toimintaa
kehittää edelleen maailmanlaajuisiin tehtäviin
paremmin soveltuvaksi, kuten erityisesti Yhdysvallat
on vaatinut, vai pitäisikö keskittyä vanhaan perus-
tehtävään, joka on kollektiivinen puolustus
mahdollisia hyökkäyksiä vastaan ”euro-atlanttisella
alueella”. Uudet jäsenmaat idässä, jotka ovat entisiä
Varsovan liiton maita, ovat painottaneet kollektiivista
puolustusta, vaikka samalla ne ovat halunneet osoittaa
solidaarisuutta Yhdysvalloille lähettämällä joukkoja
Irakiin ja Afganistaniin.