EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Nato 2000-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Naton tehtävien monipuolistaminen ja rakennemuutos
Nopean toiminnan joukot

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Naton rakennemuutos eteni vuosina 2002-2004 siten, että  päätettiin
perustaa nopean toiminnan joukot (NATO Response Force = NRF)
käytettäväksi missä päin  maailmaa tahansa kärjistyvän kriisitilanteen
vaatimiin tehtäviin. Rungon muodostivat amerikkalaiset, ja NRF-joukkojen
tuli kyetä myös taistelutehtäviin. Esikuntarakennetta muutettiin siten,
että kylmän sodan aikaan toimineista alueellisista johtoportaista
lähes luovuttiin ja jäljelle jäi vain strategisen tason  johtoesikunnat
Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin  sekä lisäksi Eurooppaan
muutamia joustavasti  käytettäviä operatiivisia tai
taktisia esikuntia.