EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euro-alue talouskriisin kourissa
Talouskehitys epätasaista

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin alueella talouden kehitys on
viime vuosina ollut varsin epätasaista. Saksan
talous on selvinnyt parhaiten, kun taas reuna-
alueilla taantuma on selvästi vakavampaa
laatua. Epäyhtenäinen kehitys on kasvattanut
epäilyksiä yhteisvaluutan toimivuuden suhteen,
eikä luottamuksen palauttamisen keinoista
vallitse kovinkaan suurta yksimielisyyttä.

Vuosien 2010–2011 osalta euroalueen brutto-
kansantuotteen vuosikasvun on ennustettu
jäävän alle kahteen prosenttiin. Saksa johtaa
vuonna 2010 euroalueen talouskehitystä
3,6 prosentin kasvuennusteella, ja vuoden 2011
ennuste on hieman sen alle. Tämä merkitsee,
että nopeaa nousua ei ole näköpiirissä ja myös
EU:n talouskehityksen jakaantuminen pohjoisen
 ja etelän välillä syvenee.