EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euro-alue talouskriisin kourissa
Taustalla reaalitalouden ongelmat

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Pankki- ja rahoituskriisien taustalla ovat olleet
reaalitalouden ongelmat monissa EU-maissa,
kun talouskehitys vuosina 2008–2009 polki
paikallaan tai kääntyi negatiiviseksi. Julkisen
talouden velkataakka kasvoi koko unionin
alueella arveluttavan suureksi. Siitä syntyi
tarve säästöihin ja kulujen leikkauksiin, joilla
kuitenkin on kansalaisten ostovoimaa ja
samalla elintasoa alentava vaikutus.
Säästötoimet herättivät vastalauseita,
jotka ilmenivät muun muassa laajoina
lakkoina ja mielenosoituksina. Monessa
EU-maassa yhteiskunnallinen ilmapiiri kiristyi,
kun tavalliset ihmiset kokivat joutuvansa
pankkien liiallisen voitontavoittelun ja
riskinoton maksumiehiksi.