EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Uusi peruskirja: Lissabonin sopimus
Keskeisiä uudistuksia

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset


Kaikki 27 jäsenvaltiota ratifioivat sopimuksen valtiosääntönsä edellyttämällä tavalla, minkä jälkeen unionin uusi perussopimus, jota kutsutaan Lissabonin sopimukseksi tuli voimaan

1. joulukuuta 2009. Siinä määritetyt uudet toimielimet oli määrä perustaa vuoden kuluessa.

Perussopimuksen keskeisiä uudistuksia ovat:

 • Euroopan parlamentille annetaan enemmän lainsäädäntö-
  ja budjettivaltaa.
 • Jäsenvaltioiden kansanedustuslaitoksille annetaan
  mahdollisuus valvoa, että EU:ssa noudatetaan
  läheisyysperiaatetta.
 • Lisätään neuvostossa määräenemmistöäänestysten piiriin
  kuuluvia aloja.
 • Unionin ja jäsenvaltioiden toimivallan ja tehtävien jakoa
  tarkennetaan.
 • Taataan perusoikeuskirjalla kansalaisten oikeudet ja
  vapaudet.
 • Eurooppa-neuvostolle nimitetään vakinainen puheenjohtaja
  kahden ja puolen vuoden pituiseksi kaudeksi.
 • Vahvistetaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean
  edustajan asemaa.