EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Uusi peruskirja: Lissabonin sopimus
Kokonaisuudistuksen tarve

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin jäsenmaissa Maastrichtin sopimuksen 1992
jälkeen tapahtuneet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset
muutokset aiheuttivat osaltaan painetta tarkistaa unionin
perussopimusta. Siihen tehdyt pienet korjaukset eivät
parantaneet jo Maastrichtin sopimukseen sisältynyttä
vaikeaselkoisuutta ja päätöksentekojärjestelmän
hajanaisuutta, joten kaivattiin kokonaisuudistusta.
Lisäksi EU:n laajentuminen vuonna 2004 monilla uusilla
jäsenmailla tuotti tarpeen kehittää erityisesti unionin
päätöksentekoa ja ulkosuhteiden hoitoa tehokkaammin
toimivaksi.