EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Unionin laajennuskysymys
EU:n itärajan ongelmat

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin suhteet entisen Neuvostoliiton alueen
valtioihin ovat selvästi hankalampi kysymys. Tarve
helpottaa yhteyksiä unionin itärajan yli on yleisesti
tunnustettu, mutta kestäviä ratkaisumalleja ei ole
pystytty kehittämään. EU:n suhteet Venäjään, Valko-
Venäjään ja Ukrainaan on järjestetty erillisillä
kumppanuussopimuksilla, mutta niiden toimivuuteen
ei olla kovin tyytyväisiä. EU-jäsenyyden ulottaminen
Valko-Venäjälle, Moldovaan tai Ukrainaan on ollut
esillä eri yhteyksissä, mutta käytännössä nämä hankkeet
ovat parin viime vuoden aikana hiljentyneet. EU:n
itäraja muodostaa Eurooppaan selvän jakolinjan,
vaikka sen jyrkkyyttä ja pysyvyyttä ei mielellään EU:n
piirissä virallisesti tunnusteta.