EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Unionin laajennuskysymys
Poliittisen kulttuurin erot

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Suuren laajennuskierroksen tuomat uudet jäsenmaat
olivat kauttaaltaan köyhempiä ja yleensä myös
pienempiä kuin vanhat jäsenet. Niiden ”eurooppalaisuutta”
ei sinänsä kyseenalaistettu, mutta poliittinen kulttuuri
poikkesi tuntuvasti ”perinteisestä” länsieurooppalaisesta
tavasta hoitaa yhteiskunnallisia asioita.

Uusien jäsenmaiden taloudellisen kehittymättömyyden
vuoksi läntisessä Euroopassa odotettiin maahanmuuttajien
aaltoa idästä mutta toisaalta myös tuotteille uusia
markkinoita ja teollisuudelle edullisia sijoituspaikkoja
matalapalkkaisille, verotustasoltaan alhaisille ja
säädöksiltään vapaamielisemmille työmarkkinoille.
Jossain määrin nämä odotukset ja pelot myös toteutuivat,
vaikka edulliset taloussuhdanteet aluksi tasoittivat
ongelmia. Pahiten itälaajennuksesta kokivat kärsivänsä
länsieurooppalaiset matalapalkka-alojen työläiset,
jotka sitten vaaleissa protestoivat hallituksiaan vastaan.