EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
Keskinäinen avunanto

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Lissabonin sopimuksen mukaisesti jäsenmaat lupaavat antaa
toisilleen kaikkea tarvittavaa apua terrori-iskujen tai luonnonkatastrofien
sattuessa. Vastaavasti jonkun jäsenmaan joutuessa sotilaallisen
hyökkäyksen kohteeksi muut ovat velvollisia avustamaan sitä
tarpeen vaatimilla keinoilla. Avunannon käytännön järjestelyistä
ei ole toistaiseksi tehty konkreettisia päätöksiä muuten kuin
lähinnä terrorismin torjunnan osalta.