EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
Unionin sisäinen turvallisuus

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin turvallisuusstrategia vuodelta 2003 on ollut
pohjana sisäisen turvallisuuden kehittämiselle. Siinä ovat
keskeisellä sijalla terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden
torjunta sekä joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen
ja alueellisten konfliktien hallinta. Viime aikoina on
erityisesti pyritty parantamaan kykyä vastata
samoilla varautumisjärjestelyillä erilaisiin uhkiin
ja kehittämään kriisijohtamisessa tarvittavan
tilannekuvan tuottamista ja hyväksikäyttöä.