EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
Turvallisuusstrategia

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

EU:lla on ollut vuodesta 2003 turvallisuusstrategia, jossa on määritetty tärkeimmät
toimet unionia koskevien uhkien torjumiseksi. Näihin kuuluu muun muassa terrorismi,
joukkotuhoaseiden leviäminen ja hajoavista valtioista aiheutuvat ongelmat.
Turvallisuusstrategian puitteissa EU on yhtenäistänyt kriisivalmiustoimia,
tehostanut kehitysyhteistyötä sekä toteuttanut rauhanturva- ja
kriisinhallintaoperaatioita. Näistä suurin on Bosnia-Hertsegovinan
rauhanturvaaminen vuodesta 2004, jolloin EU-joukot
korvasivat Naton rauhanturvajoukot.