EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Reagointi kriiseihin hidasta

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Pääosa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
kysymyksistä koski kannan määrittämistä kansain-
välisen politiikan tapahtumiin ja kansainvälisten
järjestöjen toimintaan. Näiden lisäksi asialistalla on
ollut alueellisia yhteistyö- ja kumppanuusohjelmia,
kauppapolitiikkaa ja kehitysavun järjestelyjä. Unionin
päätöksenteko on toiminut verraten hyvin hitaissa
prosesseissa, mutta reagointi äkillisiin kriiseihin on
osoittautunut jo selvästi vaikeammaksi.

EU:n uuden perussopimuksen (Lissabonin sopimuksen)
puitteissa on vuodesta 2009 alkaen pyritty tehostamaan
ulkosuhdehallintoa. Siihen liittyen on yhdistetty yhteisen
ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimet EU:n sisäisen
turvallisuuden kanssa saman kokonaisuuden osaksi.