EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Parannusehdotuksia

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset


Ratkaisuksi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
päätöksenteon ongelmiin esitettiin yksimielisyys-
vaatimuksesta luopumista ja tehokkaan
ulkosuhdehallinnon perustamista. Nämä
ehdotukset tulivat käsittelyyn EU:n
perussopimuksen uudistamisen yhteydessä.
Kyseessä olivat kuitenkin vain teknisluontoiset
parannusehdotukset, joilla ei voitu ratkaista
geopoliittisia ongelmia eikä hälventää
kansalaisten keskuudessa vallinnutta
epäluuloa ”Brysselin eliittiä” kohtaan.