EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Linjaerimielisyyksiä

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Useat itäisen Keski-Euroopan uusista jäsenmaista
asennoituivat epäluulolla Venäjään, ja myös Saksan
ja Ranskan suhteen oli niiden keskuudessa
varauksellisuutta. Erityisesti Puolassa ja Baltian
maissa oli halukkuutta tukeutua enemmän
Yhdysvaltoihin kuin luottaa EU:n turvaan mahdollisissa
konflikteissa Venäjän kanssa. Nämä linjaerimielisyydet
olivat tulleet esille jo suhtautumisessa keväällä
2003 alkaneeseen Irakin sotaan, kun Saksa,
Ranska ja Belgia jyrkästi kieltäytyivät tukemasta
Yhdysvaltoja. Silloin vastaavasti Yhdysvalloissa
puhuttiin avoimesti ”uudesta Euroopasta”, jonka
kanssa oli helpompi tehdä yhteistyötä kuin ”vanhan”
EU-maiden ydinjoukon kanssa.