EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Laajeneminen etualalle

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

EU:n toimielimet keskittyivät rahaliiton
muodostamisen ohella paljolti unionin
laajentamisen kysymyksiin. Tuloksena olikin
vuonna 2004 jäsenmäärän kasvattaminen
peräti kymmenellä uudella valtiolla. Sitä
pidettiin yleisesti osoituksena unionin suuresta
merkityksestä ja vetovoimasta, mutta
nopeasta laajennuksesta ennustettiin myös
koituvan vaikeuksia yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan päätöksenteolle. Uusien
jäsenmaiden poliittiset intressit poikkesivat
monissa asioissa Länsi-Euroopan alkuperäisten
EU-maiden näkemyksistä, ja niiden poliittinen
kulttuuri oli erilaista.