EUROOPAN NÄKYMÄT  -  Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Päätöksenteon ongelmia

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset

Euroopan unionin kykyä tehdä päätöksiä ja vaikuttaa
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla ryhdyttiin
parantamaan 2000-alkuvuosina. Taustana olivat huonot
kokemukset Jugoslavian hajoamissotien aikaisesta toiminnasta.
Oli osoittautunut, että EU-maat nopeasti kehittyneissä
kriisitilanteissa riitelivät keskeisistä periaatteista eivätkä
kyenneet sopimaan tehokkaista toimista Balkanilla
puhjenneen väkivallan hillitsemiseksi.

Ulkosuhteiden hoitoa haittasi myös EU:n hajanainen
päätöksentekojärjestelmä. Lähinnä sisäasioihin ja kauppa-
politiikkaan keskittynyt Euroopan komissio pidettiin erossa
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteosta,
joka oli jäsenmaita edustavan neuvoston vastuulla. Siinä
käytetty kiertävä, puolivuosittain vaihtuva puheenjohtajuus
aiheutti omat ongelmansa. Euroopan parlamentti osallistui
ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla lähinnä EU:n elimien toiminnan
valvontaan ilman kovinkaan suurta itsenäistä vaikutusvaltaa.