Maailman muutos ja Suomi  -  EUROOPAN NÄKYMÄT

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa Nato 2000-luvulla Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät Eurooppalaisten turvallisuusodotukset
 
Päätöksenteon ongelmia | Laajeneminen etualalle | Linjaerimielisyyksiä | Parannusehdotuksia | Reagointi kriiseihin hidasta | Puolustuspolitiikan tehostamistarve | Turvallisuusstrategia | Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka | Sotilaallisen johtamiskyvyn kehittäminen | Kriisinhallintajoukkojen tarve | Kriisinhallintakyvyn kehittäminen | Kriisinhallinta ammattilaisille | Unionin sisäinen turvallisuus | Keskinäinen avunanto | 12 uutta jäsenvaltiota | Poliittisen kulttuurin erot | Laajentumisprosessi hidastunut | EU:n itärajan ongelmat | Onko Turkki Eurooppaa? | Kokonaisuudistuksen tarve | Kilpailevia ehdotuksia | Kompromisseja | Lissabonin sopimusksia | Keskeisiä uudistuksia | Ulkosuhdehallintoa keskitetään | Taloutta elvytetään | Valtioiden budjettivajeet kasvaneet | Kalliit pelastusoperaatiot | Taustalla reaalitalouden ongelmat | Talouskehitys epätasaista | Rahoituskriisistä nationalismin nousu? | EU:n kilpailukyky heikentymässä