Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ennusteita maailman kehityksestä
Euroopan unioni ”kolmas voima”

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

EU:n yhteenlaskettu taloudellinen voima sijoittaa sen
maailmantaloudessa ensimmäiselle sijalle ja myös
ennusteissa Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalle
”kolmanneksi voimaksi”, mutta unionin
poliittinen vaikutusvalta on niitä vähäisempi.
Tätä selitetään EU:n erityisluonteella
nimenomaan talousyhteisönä sekä sillä,
etteivät jäsenvaltiot halua luovuttaa
turvallisuuspoliittista valtaa ylikansallisille
toimielimille. EU:n alueelliset suurvallat
eivät nykyisin yksinään erotu maailman-
politiikassa kovin merkittävinä toimijoina,
vaikka niillä on yhä vaikutusta etenkin
talouden ja kulttuurin alalla.
Alkuun Pääjakso

Edellinen