Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ennusteita maailman kehityksestä
Voimasuhteiden muutos

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Viime aikoina ennusteet maailman tulevaisuudesta ovat paljolti keskittyneet taloudellisten voimasuhteiden kehityksen arviointiin ja toisaalta ”maapallon tilaan” luonnontieteellisestä näkökulmasta. Verraten vähälle ovat jääneet geopoliittiset ja turvallisuuspoliittiset skenaariot tilanteen kehitysmahdollisuuksista verrattuna 1990-lukuun, jolloin pohdittiin kylmän sodan päättymisen vaikutuksia.

Vuosikymmenen takaiset arviot kulttuurien tai sivilisaatioiden välisestä kamppailusta sekä toisaalta Yhdysvaltojen geopoliittisista ja geostrategisista intresseistä ovat edelleenkin mukana maailman kehitysarvioissa, mutta Aasian nousu on saanut selvästi enemmän huomiota osakseen. Yhdysvaltoja ei enää yleisesti nähdä keskusvaltana, jonka ympärillä kansainvälinen politiikka pyörii, kuten oli yleistä vielä 2000-luvun alkuvuosina.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava