Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Asevarustelun uudet painopistealueet
Maailman sotilasmenot

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua
Maailman sotilasmenot supistuivat kylmän sodan
päättymisen myötä 1990-luvun kuluessa noin puoleen
mutta ovat taas 2000-luvulla olleet selvästi kasvu-
suunnassa ylittäen jo vuoden 1990 tason. Alueelliset
erot ovat huomattavat ja myötäilevät verraten
tarkoin turvallisuuspoliittisen tilanteen kehitystä.

Yhteenlaskettuna maailman sotilasmenot olivat
vuonna 2009 noin 1500 miljardia USA:n dollaria
 vastaten 2,7 prosentin osuutta maailman
kokonaistuotannosta. Kasvu edelliseen vuoteen
verrattuna oli kuusi prosenttia, mitä voi pitää jo
merkkinä uudesta varustelukilvasta Aasian
 eteläisillä ja itäisillä alueilla. Kasvuun ovat
vaikuttaneet myös Irakin ja Afganistanin
sotien kustannukset.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava