Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteistyön ja valtakamppailun maailma
Kansainvälisen kilpailun keinot

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Valtiot pyrkivät hyötymään geopoliittisesta sijainnistaan
ja samalla torjumaan siitä aiheutuvia uhkia. Kansain-
välisen kilpailun keinot vaihtelevat yleistilanteen mukaan.
Sotilaallisen voiman käyttö on nykymaailmassa
osoittautunut epätaloudelliseksi, joten sotiin joutumista
pyritään välttämään. Poikkeuksena tästä säännöstä
voitiin pitää jo Yhdysvaltojen interventiota
Jugoslaviaan vuonna 1999 sekä erityisesti
hyökkäyksiä Afganistaniin ja Irakiin, mutta ne
ovatkin osoittautuneet virheelliseen tilannearvioon
pohjautuneiksi sekä taloudellisesti ja poliittisesti
 raskaiksi taakoiksi.

Valtioiden taloudellinen kilpailu on nykyisinkin läsnä
kaikkialla, vaikka globalisaation edistymisen myötä
se poikkeaa 1900-luvun asetelmista. Rahavirtojen
ohjailu ja rahapääomien muodostus nousivat jo
erittäin merkittäviksi tekijöiksi, kunnes vuosien
2008-2009 talouskriisi on jälleen nostanut
reaalitalouden arvostusta.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava