Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteistyön ja valtakamppailun maailma
Uusi geopolitiikka

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Sotilaallisella voimalla on klassisessa geopolitiikassa
ollut keskeinen merkitys yhdistyneenä maantieteellisiin
tekijöihin. ”Uusi geopolitiikka” painottaa nykyisin
yhä enemmän taloudellisia ja kulttuurisia
voimavaroja tarkasteltuna maantieteellisten
kokonaisuuksien puitteissa. Taloudellisen
voiman tuloa sotilaallisen voiman sijaan
korostava oppi on nimitetty geopolitiikkaa
soveltaen ”geoekonomiaksi”. Vastaavasti
sotilaallisen voiman ja maantieteellisten
tekijöiden yhteyttä on jo kauan nimitetty
geostrategiaksi.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava