Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteistyön ja valtakamppailun maailma
Geopolitiikka

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Maantieteellisten tekijöiden ja politiikan suhdetta on nimitetty geopolitiikaksi. Se voidaan ymmärtää joko määrääväksi tekijäksi valtioiden välisissä suhteissa ja selittämässä varsinkin suurvaltojen käyttäytymistä, tai geopoliittiset tekijät voidaan ymmärtää yhdeksi näkökulmaksi muiden ohella arvioitaessa kansainvälistä politiikkaa. Geopolitiikka yhdistetään poliittiseen realismiin, silloin kun sitä pidetään merkittävänä tai jopa määräävänä tekijänä selittämään valtioiden turvallisuuspoliittisia intressejä ja pyrkimyksiä.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava