Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteistyön ja valtakamppailun maailma
Kansallinen itsemääräämisoikeus

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Kansallinen itsemääräämisoikeus (suvereniteetti) on
edelleen kansainvälisten suhteiden perusta, mikä on
tunnustettu myös YK:n peruskirjassa. Pitkälle menevissä
yhteistyöjärjestelyissäkin se vaikuttaa olennaisesti, sillä
jokaisen maan johtajat ovat menestymisestä ja
hyvinvoinnista viime kädessä vastuullisia omille
kansalaisilleen. Siihen kuuluu myös varautuminen
konflikteihin ja muihin kriiseihin, joiden sattuessa
valtiot pitävät tiukasti kiinni omista eduistaan.
Siksi valtioiden turvallisuuspoliittinen ja taloudellinen
toimintavapaus halutaan säilyttää mahdollisimman
suurena myös yhteistyön oloissa. Tällöin yhteistyö
nähdään lähinnä voimavarojen tehokkaan
käytön mahdollistajana ja vastavuoroisina
palveluksina ilman syvempää integraatiota
tai sitoutumista.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava