Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

”Suuren muutoksen” selityksiä ja vaikutuksia
Aasian talouden nousu

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Muutamassa vuodessa kehittyi asetelma, jossa Yhdysvallat
lähimpine eurooppalaisine liittolaisineen sitoi voimiaan ja
ennen kaikkea rahavarojaan Irakin ja Afganistanin sotiin
kaukana Aasiassa, samalla kun aasialaiset maat, ennen
kaikkea Kiina, kasvattivat voimakkaasti talouttaan.
Venäjä, Intia, Brasilia ja monet muut ”voimistuvat
taloudet” hyötyivät myös tilanteesta pysyttelemällä
erossa Yhdysvaltojen käymistä sodista.

Syksyn 2001 jälkeistä vuosikymmentä on toistaiseksi
vaikea nimetä täsmällisesti, mutta sille on ollut leimaa-
antavaa yhtäläisesti Yhdysvaltojen käymä ”terrorismin
vastainen sota” ja aasialaisten talousmahtien nousu.
Molemmat kehityskulut ovat vieneet voimakkaasti eri
suuntiin, jolloin maailman voimasuhteiden muutos kiihtyi.
Vuosikymmenen lopulla, syksystä 2007 alkoi Yhdysvalloista
levitä pankkikriisi, joka muuttui kohta laajaksi talouskriisiksi.
Sen seurauksena johtavat länsimaat pankkijärjestelmää ja
tuotantoa tukiessaan joutuivat lainaamaan suuret määrät
rahaa lähinnä Aasiasta, jolloin vajeet kasvoivat
ennennäkemättömän suuriksi.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava