Maailman muutos ja Suomi  -  ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

”Suuren muutoksen” selityksiä ja vaikutuksia
Kylmän sodan jälkitila

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Kylmän sodan jälkeistä aikaa on kestänyt vasta kaksi vuosikymmentä, mutta siihenkin on sisältynyt kaksi hyvin erilaista ajanjaksoa. Niistä ensimmäistä, 1990-luvulla vallinnutta vaihetta voidaan Euroopassa nimittää kylmän sodan jälkitilaksi, jolloin voittoisan ”lännen” ehdoilla mutta paljolti myös yhteistyössä hävinneen ”idän” kanssa purettiin kahden vastakkaisen blokin järjestelmää ja laajennettiin läntistä demokratiaa ja
markkinataloutta itäiseen Eurooppaan. Vasta
vuosikymmenen loppupuolella alkoi Itä-Euroopassa
ja Balkanilla talous vahvistua ja poliittinen
järjestelmä vakiintua. Läntisessä Euroopassa
keskityttiin lähinnä Euroopan unionin
rakenteiden perustamiseen ja
vahvistamiseen.
Alkuun Pääjakso

Seuraava