Maailman muutos ja Suomi  -  Ilmastonmuutokseen varautuminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ilmastonmuutokseen varautuminen EU:ssa
EU esimerkkinä

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Euroopan unioni on pyrkinyt olemaan edelläkävijä toimenpiteistä, joilla varaudutaan
ilmastonmuutokseen. Tämä ilmeni erityisesti Kööpenhaminan konferenssissa 2009, jolloin
EU-maat ilmoittivat vapaaehtoisista toimista lämpenemistä aiheuttavien päästöjen
rajoittamiseksi.

Ilmastotavoitteet otetaan huomioon Euroopan unionin ja
jäsenmaiden lainsäädännössä sekä tutkimusrahoituksen
suuntaamisessa. EU:n lyhyen aikavälin ilmastorahoitus oli
vuonna 2010 yhteensä 2,2 miljardia euroa, ja tavoite vuosille
2010-2012 noin seitsemän miljardia euroa.

Vuoden 2010 rahoituksesta noin puolet on käytetty ilmaston-
muutoksen hillitsemistoimiin, kolmasosa ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen ja kuudesosa kehitysmaiden metsien tilan
heikkenemisen torjuntaan. Ilmastonmuutokseen sopeutumista
tukevaa rahoitusta annetaan niille maille, jotka ovat
kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia ja kärsivät
eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Alkuun Pääjakso

Edellinen