Maailman muutos ja Suomi  -  Ilmastonmuutokseen varautuminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Kansainväliset sopimukset
Cancúnin konferenssi

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Cancúnin konferenssissa joulukuussa 2010 vahvistettiin
Kioton pöytäkirjan periaatteet edelleen päteviksi.
Päämääränä on vähentää maailmanlaajuisesti
kasvihuonepäästöjä vuoteen 2020 mennessä
vähintään 25-40 prosentilla verrattuna vuoden
1990 tasoon. Teollisuusmaat lupasivat lisäksi pitää
kiinni vuoden 2009 tavoitteistaan vähentää
hiilidioksidipäästöjä. Sovittiin myös, että jatketaan
toimia ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi
1,5 asteeseen siitä tasosta, joka oli saavutettu
ennen laajaa teollistumista. Tähän liittyy rahastojen
muodostaminen avustuksia varten.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava