Maailman muutos ja Suomi  -  Ilmastonmuutokseen varautuminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ennusteet ilmastokehityksestä
Ilmaston lämpeneminen

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Ennusteet maapallon ja eri alueiden ilmastonmuutoksesta
perustuvat ensi sijassa arvioihin ilmaston lämpenemisestä.
On havaittu, että viime vuosikymmenien aikana maapallon
alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousu on ollut
merkittävää, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) mukaan ilmaston
lämpeneminen on havaittu tosiasia, mutta sen syistä ja
seurauksista on jossain määrin erimielisyyttä. Vuosisadan
kuluessa keskilämpötila on noussut yhden
Celsius-asteen verran. Hyvin toden-
näköisesti lämpötilojen nousu aiheutuu
 ihmiskunnan tuottamista kasvihuone-
kaasu- ja nokipäästöistä. Lämpötilojen
arvioidaan kohoavan tämän vuosisadan
 aikana 2-4 Celsius-astetta.

Alkuun Pääjakso

Seuraava