Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Vesiongelmat
Kansainvälisiä sopimuksia

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Vesistöjen käytöstä on tehty kansainvälisiä
sopimuksia, jotka ovat toimineet verraten
hyvin. Näihin kuuluvat kulku- ja
käyttöoikeudet johonkin yhteiseen
vesistöön, yleensä suureen jokeen. YK on
tärkein normien säätäjä ja sovittelija,
mutta myös Maailman kauppajärjestö
(WTO) tuottaa vesien talouskäyttöä
koskevia sopimuksia, erityisesti
maatalouden alalla.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava