Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Vesiongelmat
Vesipula uhkaa

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Viime vuosikymmenien kuluessa on kasvanut huoli
veden määrällisestä riittävyydestä talouskäyttöön
ja vesistöjen laadullisesta pilaantumisesta. Tähän
liittyvät ilmastonmuutoksen aiheuttamat sademäärien
vaihtelut, jolloin aavikoituminen lisääntyy kuivuuden
johdosta useilla alueilla, kun taas toisilla alueilla
tulvien vaara kasvaa.

Luonnon saastuminen ja vesivarojen
ehtyminen voimakkaan teollistamisen
ja maatalouden tehokastelun vuoksi
myötävaikuttivat tuntuvasti
Neuvostoliiton hajoamiseen. Kiistoja
 syntyi erityisesti Keski-Aasian vesivarojen
käytöstä. Kiinassa aavikoituminen ja
vesistöjen saastuminen on lähinnä
seurausta kasvaneesta teollisuuden
energiatarpeesta. Vesivarojen käytöstä
on siellä tulossa merkittävä sisäisten
konfliktien aihe.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava