Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Elintarvikkeiden riittävyys
Viljantuotanto

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Maapallon viljantuotanto vuosina 1997-2005 kasvoi
6,3 prosentilla, kun väestö kasvoi 10,5 prosentilla.
Arvioidaan, että tämä eritahtinen suuntaus jatkuu
ja aiheuttaa kasvavia vaikeuksia maailman köyhimmille
maille. Viljan viljelyala ei enää kasva, mutta
viljelymenetelmät saattavat tehostua tiettyyn rajaan asti.

Viljan hinta nousi vuosina 2007-2008, jolloin oli aihetta
puhua ruokakriisistä. Hintataso taas madaltui yleisen
maailmantalouden laskusuhdanteen myötä mutta
on ollut jälleen vuonna 2010 nousussa. Tähän
tärkeänä syynä ovat huonot sääolot suurissa
tuottajamaissa. Maailman viljantuotannon
arvioidaan supistuneen kaksi prosenttia, ja
viljavarastot ovat pienentyneet noin
seitsemän prosenttia.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava