Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Energiavarat
Öljyn merkitys säilyy

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Öljyllä on ollut jo yli vuosisadan ajan ensisijainen
merkitys strategisena raaka-aineena, mikä on
myös kuvastunut sodissa, joita on käyty öljyvarojen
hallinnasta. Öljy on edelleen korvaamattoman
arvokas tuote liikenteen ja sodankäynnin
palveluksessa, joten siihen kohdistuu erityinen
huomio myös kansainvälisessä politiikassa.
Maailman öljyvarojen riittävyyttä,
hyödyntämistä ja saatavuutta kuluttajille
tarkkaillaan myös siinä mielessä, että
öljyn markkinahinnalla on selvä yhteys
maailmantalouden toimintaan.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava