Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Strategiset raaka-aineet
EU:n toimenpiteet

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Maailman raaka-ainemarkkinoiden epävarmuuteen vaikuttaa
suuresti se, että monet tuottajat ovat poliittisesti epävakaita
valtioita, eikä tähän tilanteeseen ole odotettavissa pikaista
parannusta. Toisaalta on merkille pantavaa, että raaka-
aineiden saatavuus on maailmanmarkkinoilla pääpiirtein
turvattu, mutta niiden hinta saattaa kohota korkeaksi.
Vakavien kansainvälisten kriisien sattuessa tulee
kokemuksien mukaan nopeasti puutetta erityisesti
uusimman sotilasteknologian tarvitsemista raaka-aineista.

Raaka-aineiden saatavuutta voidaan kansallisin toimin
varmistaa ennen kaikkea kierrätystä tehostamalla ja
strategisten raaka-aineiden varmuusvarastoinnilla.
Toisaalta Euroopan unionin puitteissa yhteisellä ulko-
ja turvallisuuspolitiikalla sekä kauppapolitiikalla pyritään
varmistamaan, ettei EU-alue joudu boikottien tai
hintakartellien kohteeksi.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava