Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Strategiset raaka-aineet
Kansainvälisen kilpailun kohteena

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Strategisiksi nimitetään sellaisia raaka-aineita, jotka ovat tärkeitä
tuotannolle ja sodankäynnille ja joista on siinä määrin niukkuutta, että
ne ovat kansainvälisen kilpailun kohteina. Raaka-aineiden tärkeys on
vaihdellut suuresti riippuen ajankohtaisesta tuotantotekniikasta ja
raaka-aineiden käytettävyydestä. Runsaat hiilivarat yhdistyneinä
rautamalmin hyvään saatavuuteen mahdollistivat teräksentuotannon
 ja nostivat aikanaan Englannin, Ranskan, Saksan ja Yhdysvallat
maailman teollisen tuotannon kärkimaiksi.
Alkuun Pääjakso

Seuraava