Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Latinalaisen Amerikan tulevaisuuden näkymät
Yhdysvaltojen vaikutusvalta heikkenee

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Viime vuosien poliittisessa kehityksessä merkillepantavaa on
monien Etelä-Amerikan maiden irtautuminen Yhdysvaltojen
määräysvallasta. Tilalle on kehitetty suhteita erityisesti
Euroopan unioniin ja Kiinaan. Yhdysvallat tukee edelleen
muun muassa Kolumbiaa myös asevoimin. Sen sijaan Kuuban,
Venezuelan, Ecuadorin ja Bolivian ”sosialistinen ryhmä” on
selvästi Yhdysvaltoja vastaan. Tästä asetelmasta seuraa
jännitystä mutta ei välttämättä avoimia vihollisuuksia.

Latinalaisen Amerikan suuret maat pyrkivät noudattamaan
puolueettomuutta suhteissaan Yhdysvaltoihin ja muihin
suurvaltoihin. Tällä arvioidaan olevan rauhoittava vaikutus
koko maanosan tilanteelle.

Alkuun Pääjakso

Edellinen