Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Talouskriiseistä kasvu-uralle
Demokratiakehitys voimistui

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Uuden vuosituhannen alkuvuosina demokratiakehitys voimistui
yleisesti latinalaisessa Amerikassa, mihin liittyi myös
vasemmistopuolueiden vahvistuminen. Samalla
talouskehitys jatkui suotuisana monessa maassa.
Brasilia toimi koko maanosan mallimaana kohoten
maailmantaloudessa merkittäväksi tekijäksi.
Perustavaa muutosta rakenteellisiin ongelmiin
ei kuitenkaan ole saatu aikaan, joten useimmissa
latinalaisen Amerikan maissa yhteiskunnalliset
vastakohtaisuudet ovat vallitsevia ja köyhyys
on laajamittaista.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava