Maailman muutos ja Suomi  -  Latinalainen Amerikka

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Talouskriiseistä kasvu-uralle
Sisällissodat päättyivät

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Monissa Etelä-Amerikan ja Keski-Amerikan valtioissa kylmän sodan asetelmissa
käydyt sisällissodat tai diktatuurien sortotoimet päättyivät 1990-luvulla.
Taloudellinen tilanne oli varsinkin sodan kokeneissa maissa huono, mutta
vähitellen edellytykset talouskasvulle alkoivat parantua.

Vanha valta piti silti 1990-luvulla yhä otteessaan monia latinalaisen
Amerikan maita, sillä koettiin tärkeimmäksi saada taistelut ja
terroriteot päättymään kompromisseja tehden.

Alkuun Pääjakso

Seuraava